Gizlilik Sözleşmesi

MOBİL UYGULAMA ÜYELİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Bartme adına Bartme Uygulaması’nın (“Uygulama”) tüm haklarına sahip Semih Kılıçgedik; (“Veri Sorumlusu”, “Bartme”) olarak, siz Bartme mobil uygulama kullanıcılarını (“Kullanıcılar”) Bartme adına kimliğim, mobil uygulamaya üye olurken ve profilinizi tamamlarken (“Üye olmak” ve “Profil Tamamlamak”) hangi verileri işlediğim, işleme amaçlarım, verileri kime ve neden aktardığım, hukuki sebeplerim, yöntemlerim ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isterim: 

 • Veri Sorumlusu: Yakuplu Mah. 67. Sokak 4/13 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim, 5540346694 Vergi Kimlik Numarası’na sahip Semih Kılıçgedik

 

Uygulama’ya üye olmanız ve üyelik profilinizi tamamlamanız sırasında işlenen verileriniz; 

 •  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 

 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
   

Bartme Tarafından İşlenen Veri Türleri

 • Kimlik Bilgileri: Kullanıcılar’ın ad ve soyad bilgilerini mobil uygulamadaki üyelik formu üzerinden otomatik yollarla işlemektedir. Bartme; sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı ad-soyad kişisel verisini, KVKK 5’inci madde 2’nci fıkra c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri hakkın korunması hukuki sebebine dayanılarak; soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak gerek duyulması alinde adli ve kolluk makamları ile paylaşılmaktadır.

 • İletişim Bilgileri: Kullanıcılar’ın e-posta adresleri, Uygulama’ya üye olurken üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Bartme, KVKK 5’inci madde 2’nci fıkra c bendi uyarınca sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı e-mail verisini sözleşmenin kurulması için kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak Bartme tarafından işlenmektedir. Bu veri hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. 

 • Kullanıcılar’ın üyelik profillerini tamamlamaları için Uygulama’ya girdikleri telefon numaraları ve adres bilgileri Bartme, Kullanıcı’nın Alıcı veya Sağlayıcı olduğu durumlarda Kullanıcı ile iletişime geçebilmek amacı ile aldığı telefon numarası kişisel verisini KVKK 5’inci madde 2’nci fıkra c bendi uyarınca bu verinin sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanarak ve Kullanıcı’ya Havuz’daki Eşya’nın kendi konumuna olan uzaklığını gösterebilmek için aldığı adres bilgisi kişisel verisini meşru menfaat hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veriler hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

 • Görsel ve İşitsel Veri: Kullancılar’ın üyelik profillerini tamamlamaları için Uygulama’ya yükledikleri fotoğraf kişisel verileri KVKK 5’inci madde 2’nci fıkra f bendi uyarınca Kullanıcı’nın diğer Kullanıcılar nezdinde güvenirliğini arttırmak için fotoğraf kişisel verilerini işlememizde Bartme olarak meşru menfaatimizin bulunması sebebine dayanarak Bartme tarafından işlenmektedir. Bu veri hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Uygulama’ya üye olmanıza ilişkin kişisel verilerinizin; 

 • işlenip işlenmediğine, 

 • işlenme amacına,

 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

 

bilgi edinme; 

 • amacına uygun işlenmesini, 

 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini,

talep etme; 

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

 

itiraz etme.


 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafıma iletebilirsiniz:

 • cozum@bartme.co adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

 • Yakuplu Mah. 67. Sokak 4/13 Beylikdüzü İstanbul adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

 

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımı taahhüt ediyorum.